Update

14 november 2023:

In juli 2023 heeft Lowys Porquin (LPS) een nieuw initiatief ingediend bij het Ministerie van Onderwijs voor nieuw voortgezet onderwijs: Lowys Porquin College. Om deze locatie verder invulling te mogen geven, waren voldoende ouderverklaringen nodig van ouders met kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar in de directe omgeving. Nu de deadline is gepasseerd, blijkt dat het initiatief onvoldoende ouderverklaringen heeft. Dat betekent dat LPS niet meer via deze route verder kan om dit initiatief te realiseren.

De campagne om ouderverklaringen te verkrijgen heeft wel twee andere zaken opgeleverd:

  • Er blijken veel ouders erg enthousiast over (het gedachtegoed achter) de nieuwe concepten. Zij geven echter aan geen ouderverklaring te hebben ingevuld, vanwege de administratieve rompslomp;
  • Alleen ouderverklaringen van ouders die binnen een bepaalde straal van de eventuele, nieuwe, locatie wonen, tellen mee. Buíten deze straal hebben we echter ook veel enthousiaste ouders gesproken die de verklaring zeker hadden ingevuld als dat ook geaccepteerd zou zijn geweest.

Kortom, we hebben veel enthousiasme en vertrouwen gevonden bij ouders en andere belangstellenden die in ons brede werkgebied wonen. Daarom gaan we door met het onderzoeken van andere mogelijkheden. We gaan er daarbij nog steeds vanuit dat we de concepten per 1 augustus 2025 in praktijk brengen. Zodra we meer concrete informatie hebben over het vervolg, zullen we hier weer over communiceren.