Lowys Porquin College (LPC)
voortgezet onderwijs
in Bergen op Zoom

Wat LPC bijzonder maakt

  • LPC vervolgt de doorgaande lijn 0–18 jaar vanuit (o.a.) het LPS kindcentrum Expeditie.
  • In de eerste jaren van het LPC wordt niet geselecteerd op niveau en zitten alle leerlingen door elkaar.
  • Ons handelen is gebaseerd op de Creatieve Actie Methodologie.
  • Het onderwijs sluit aan op de werking van de hersenen.
  • Het LPC gaat niet uit van dezelfde lesstof voor iedereen.
  • De nadruk ligt op het leerproces; de ontwikkeling van de leerling staat voorop.
  • Leerlingen kunnen na twee of drie jaar uitstromen naar de bovenbouw van Mavo, Havo en Vwo op andere VO-scholen in de regio.
  • Leerlingen kunnen binnen vier jaar een vmbo-diploma met profiel Dienstverlening en Producten behalen.
  • Wij werken samen met ouders, experts en wetenschap.
  • Dit alles gebeurt in een uitdagende en authentieke leeromgeving.

Een flexibel en gevarieerd dagprogramma

De ochtend staat in het teken van verwerven van kennis. Ook vindt het mentoruur plaats waarin leerlingen in hun stamgroep de toepassing van kennis in het middagprogramma bespreken en evalueren. In de middag vindt het thematisch- en praktijkonderwijs plaats en past de leerling de verworven kennis toe en geeft hier betekenis aan. Dit gebeurt op verschillende plekken in de stad, omgeving of regio. Door kennis toe te passen in een authentieke leeromgeving wordt de interesse gewekt, blijft leerstof beter hangen en komen leerlingen zelf tot eigen inzichten en oplossingen. We werken vanuit de beweging van het leren leven en we zorgen voor betekenisvol onderwijs.

Eigen leerroute

Leerlingen volgen een eigen leerroute die kan leiden tot een diploma, die leidt tot een goede voorbereiding op uitstroom naar vervolgonderwijs en die leidt tot goed en actief burgerschap. Leerlingen kunnen vakken op vmbo-examenniveau afsluiten. De leraar op het LPC helpt bij het stellen van stimulerende en bereikbare leerdoelen. Hij ondersteunt bij de richtingskeuze, maar de leerling bepaalt zelf de route.

Samenwerking en verbinding

LPC zal altijd samenwerking zoeken met VO-partners in de regio. Aangezien het LPC zelf slechts eindtermen VMBO aanbiedt, is er een verbinding met partners nodig die leerlingen kunnen begeleiden richting andere eindniveaus. In de praktijk is het mogelijk dat een leerling start op het LPC vanuit een advies van het LPS kindcentrum Expeditie of vanuit een groep 8 van een andere basisschool en na verloop van tijd weer uitstroomt richting een van de partners.

Doorgaande leerlijn

Bij de start op het LPC worden de resultaten van de eindtoets groep 8 niet bekend gemaakt aan de docenten. Leerlingen vervolgen het onderwijs vanuit de ingezette doorgaande lijn. De leerling start op het LPC en bepaalt, in overleg met de leraar en ouders, zijn of haar route. Als na verloop van tijd blijkt dat het traject op het LPC leidt tot de wens voor andere eindtermen, wordt contact gezocht met een VO-partner die het traject tot die eindtermen kan begeleiden.